ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 210 5581160, FAX: 210 5579980
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ.: 210 5545507, FAX: 210 5560021
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-21:00
Σάββατο: 8:30-12:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

τηλ.: 27410 83888, 27410 83777
fax: 27410 84951
tzanidakis@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-20:30
Σάββατο: 8:30-12:00

ΜΕΓΑΡΑ

τηλ.: 22960 23300 fax: 22960 25537
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

Κατ' οίκον Ιατρική

Για περιστατικά που αδυνατούν να προσέλθουν στα εργαστήρια μας, παρέχουμε κατ' οίκον τις παρακάτω υπηρεσίες:

Κατ' οίκον αιμοληψίες και λήψη διαγνωστικού υλικού για διενέργεια όλων των εξετάσεων του βιοπαθολογικού κυτταρολογικού εργαστηρίου.

Για τις εταιρείες, οι εξετάσεις γίνονται στο χώρο εργασίας.