ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 210 5581160, FAX: 210 5579980
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ.: 210 5545507, FAX: 210 5560021
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-21:00
Σάββατο: 8:30-12:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

τηλ.: 27410 83888, 27410 83777
fax: 27410 84951
tzanidakis@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-20:30
Σάββατο: 8:30-12:00

ΜΕΓΑΡΑ

τηλ.: 22960 23300 fax: 22960 25537
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

Ασφαλιστικά Ταμεία

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜ ΤΥΔΚΥ ΤΕΒΕ ΟΓΑ ΙΚΑ

αθεώρητο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για όλες τις εξετάσεις με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 %

στα χειρογραφα παραπεμπτικά με κόστος πάνω απο 100 Ευρώ χρειάζεται θεώρηση