ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 210 5581160, FAX: 210 5579980
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ.: 210 5545507, FAX: 210 5560021
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-21:00
Σάββατο: 8:30-12:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

τηλ.: 27410 83888, 27410 83777
fax: 27410 84951
tzanidakis@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-20:30
Σάββατο: 8:30-12:00

ΜΕΓΑΡΑ

τηλ.: 22960 23300 fax: 22960 25537
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

Προφίλ

Η ΙΩΝΙΑ - EUROMEDICA, με πολυετή παράδοση στον χώρο της υγείας, έχει ως σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον παράγοντα άνθρωπο, επιλέξαμε τους πλέον κατάλληλους και εξειδικευμένους συνεργάτες για την επίτευξη των στόχων μας.

Η συνεχιζόμενη επένδυση τόσο σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και στην εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού διασφαλίζει την πληρότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Με πίστη στις αρχές μας και όραμα τη συνεχή βελτίωσή μας, υπηρετούμε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν την ανθρώπινη ζωή, την ΥΓΕΙΑ.

Εκ της διευθύνσεως.