ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΤΗΛ.: 210 5581160, FAX: 210 5579980
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ.: 210 5545507, FAX: 210 5560021
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-21:00
Σάββατο: 8:30-12:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

τηλ.: 27410 83888, 27410 83777
fax: 27410 84951
tzanidakis@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινές: 07:00-20:30
Σάββατο: 8:30-12:00

ΜΕΓΑΡΑ

τηλ.: 22960 23300 fax: 22960 25537
admin@ioniamedical.gr

Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00

Υπέρηχοι - Triplex

Το ανεξάρτητο τμήμα υπερήχων είναι εξοπλισμένο με υπερηχοτομογράφο τελευταίας γενιάς του οίκου TOSHIBA, με όλες τις απαιτούμενες ηχοβόλες κεφαλές.

Το τμήμα εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Έλεγχος όλων των οργάνων του σώματος
 • Υπέρηχοι αδένων
 • Υπέρηχοι οισοφάγου και στομάχου
 • Υπέρηχοι Καρδιολογικοί
 • TRIPLEX καρδιάς
 • Power Doppler
 • Υπέρηχοι αγγείων TRIPLEX
 • Υπέρηχοι γεννητικών οργάνων
 • Μυοσκελετικοί υπέρηχοι
 • Γυναικολογικοί υπέρηχοι
 • Μαιευτικοί υπέρηχοι
Υπέρηχοι - Triplex